Ринг

Тип: Заведение “Бар & Динър”
Местоположение: София
Площ: 240м2
Фаза на изпълнение: в процес на реализация
Интериорен дизайн: Десислава Иванова

Графичен дизайн: Стилиян Пенев
3D визуализация: Игнат Георгиев

Описание

3D визуализацията е част от интериорен проект на заведение за хранене, тип “Бар & Динър” в гр. София със закрита площ от 240м2. В проектът е включено изработването на фирмено лого и цялостно графично оформление на интериора.

Проектът е в процес на реализация.