Ландшафтен дизайн

Идейният проект за оформяне на екстериора се изработва въз основа на предпроектни проучвания и анализи. Дават се най – добрите решения, съобразени с виждането на клиента. По желание на клиента може се изготвят предварителна количествено – стойсностна сметка и визуализации. След съгласуване на идейния проект се пристъпва към следващите фази – технически и работен проект.

Технически проект:

  • Проект на алейната мрежа с оразмеряване и определяне вида на настилките;
  • Дендрологичен проект на дървесната, храстовата и цветната растителност;
  • Фрагменти от решението в по-едър мащаб;
  • Обяснителна записка и подробна количествена сметка.

Работeн проект:

  • Посадъчен чертеж, в който се показва точното място на засаждане на дървесните и храстови индивиди;
  • Проект на алейната мрежа с подробно котиране на алеите и площадките с оглед на тяхното по-лесно трасиране на терена;
  • Проект за вертикално планиране;
  • Обяснителна записка и количествено – стойностна сметка.

Изпълнение

Разполагаме с екип, който ще реализира изготвения проект. Доставка и засаждане на декоративни дървета, храсти и цветя, моделиране на терена, затревяване. Ще ви осигурим най-добрите майстори, специализирани в изграждането на настилки и облицовки за екстериора.

Интериорно озеленяване

Избор на най-подходящите стайни растения за вашия дом, офис или заведение. Разполагането им в интериора с цел вашето и тяхно удобство. Аранжиране на кашпи и проектиране на зимни градини.