РАБОТЕН ПРОЦЕС

  • Среща & Дискусия
  • Идея & Концепция
  • Представяне
  • Изпълнение

На първоначалните срещи се обсъждат и дискутират желанията, идеите, естетическите виждания и индивидуалните

предпочитания на клиентите.

Зад успешния интериорен проект стоят много добри идеи, обединени чрез опита и професионализма на интериорния дизайнер

в единна концепция.

Изготвянето на отделните планове, цветни схеми, детайли и визуализации спомага за правилното представяне на проекта.

Авторският надзор е от съществено значение за тoчното изпълнение, завършване в договорения срок и спазване на одобрения бюджет по зададения интериорния проект.

РЕФЕРЕНЦИИ