01
авг.

Изпълнение

Авторският надзор е от съществено значение за тoчното изпълнение, завършване в договорения срок и спазване на одобрения бюджет по зададения интериорния проект.