04
авг.

Среща & Дискусия

На първоначалните срещи се обсъждат и дискутират желанията, идеите, естетическите виждания и индивидуалните

предпочитания на клиентите.