Интериорно проектиране

Архитектурно заснемане

Винаги има разминаване между строителните размери, които са по архитектурния чертеж и тези в действителност. Това прави архитектурното заснемане на обекта неизменна част от изготвянето на интериорния проект.

Функционално зониране

Определяне и сепариране на основните зони на обитаване в план, ходови линии, ситуиране на мебели.

Идеен проект

Представя виждането на интериорния дизайнер за правилно организиране на пространството, съобразено с желанията и естетическите вкусове на клиента. Той съчетава професионалните умения и опит, с конкретната специфика на обекта и индивидуалните предпочитания на клиента.

Работен проект

Изготвя се след одобрен идеен проект. Той включва всички планове, схеми, детайли, оферти на базата на които се пристъпва към изпълнение на интериорния проект.

 • План корекция на стени и строителни отвори на врати
 • План софити (тавани) и детайли гипс картон, с подробни разгъвки, където това е необходимо
 • План позициониране на местата за електроизводи
 • План позициониране местата на осветителните тела
 • План позициониране на отоплителни тела, климатици, камини
 • Монтажна схема кухня – детайлна схема на ел. и ВиК изводи
 • Монтажна схема бани, тоалетни, мокри помещения – детайлна схема на ел. и ВиК изводи
 • План настилки
 • Проект кухня
 • Обзавеждане и дизайн на мебели – избор на конкретни мебели и проектиране на мебели
 • Подбор на цветове на стени, мазилки, тапети и др. декоративни елементи за стени, тавани, врати
Визуализиране

Двумерната визуализация представя интериорния проект чрез цветни схеми на разгъвки по стени и в план. 3D визуализация се изготвя, когато за клиента двумерната визуализация не е достатъчна да си представи одобреният интериорен проект.