Авторски надзор и реализация

Авторският надзор включва организиране, контролиране и координиране на изпълнението на одобрения интериорен проект. Чрез него се избягват погрешни интерпретации и неправилно тълкуване на отделните чертежи от страна на различните майстори, които работят по неговото изпълнение. Решават се бързо и съобразно проекта въпроси по непредвидени ситуации, които са неизменна част от строително – ремонтния процес.

Авторският надзор гарантира правилната реализация на интериорния проект и спазване на договорените срокове.

home-renovation